Kastamonu Tonbullar, hazır betonda uluslararası standartları gösteren G ambleminin bölgedeki ilk sahibi

kg03 Ağustos 2010

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazır beton sektöründe kullanımı temmuz ayından itibaren zorunlu hale getirilen G İşareti Belgesi, uluslararası akredite kuruluşu Türkak tarafından yetkilendirilen Türkiye HazırBeton Birliği (THBB) tarafından Kastamonu TonbullarHazır Beton Şirketi’ne verildi.

Avrupa Birliği standartlarında CE belgesi de bulunan KGS (Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi) tarafından verilen G İşareti Belgesi ile Tonbullar Şirketi hazır beton kalitesi uluslararası alanda onaylanmış oldu. Hazır beton sektöründe Batı Karadeniz Bölgesinin önde gelen isimlerinden biri olan Tonbullar Hazır Beton Şirketi, geçtiğimiz günlerde almaya hak kazandığı G İşareti ile beton kalitesini uluslararası alanda onaylatmış oldu. Daha önce Kalite Güvence Sistemine bağlı olarak KGS Uygunluk Belgesi alan şirket, daha sonra bu belgeye bağlı olarakuluslararası geçerliliği bulunan ve Avrupa Birliği’nde de zorunlu olan G ve CE işaretlerini almaya hak kazandı.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yönetmeliği doğrultusunda G İşaretisahibi olan Tonbullar Hazır Beton, bu alanda Kastamonu ve çevresinde de yine bir ilke imza atmış oldu. G İşareti sahibi olabilmek içinuluslararası standartların ve aşılması güç kriterlerin baraj olarak firmaların önüne konduğu süreç sonunda, Tonbullar Hazır Beton Şirketi alanındaki kalite çıtasının ne kadar yüksekte olduğunu göstermiş oldu.

1 TEMMUZ İTİBARİYLE G İŞARET ZORUNLU OLDU

Bakanlığın çıkardığı yönetmeliğine göre 01 Temmuz 2010 tarihi itibariylehazır betonun piyasaya arzı için G İşareti zorunlu hale getirildi. Özellikle bu alanda G işareti olmadan piyasaya ürün arzı söz konusu olamayacağı gibi dolayısıyla da betonda tek zorunlu belge “G Uygunluk Belgesi” oldu. G İşareti Yönetmeliği’ne tabi yapı malzemeleri, zorunlu yürürlük tarihi olan 01 Temmuz 2010’den sonra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimine tabi tutulacak. Eğer bir ürün G İşareti taşımadan piyasaya arz edilmişse, üretici Bakanlık’ça önce uyarılacak, belirtilen süre içerisinde belge alınmaz ise idari para cezası ve ürünün piyasaya arzının durdurulması gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

İNSAN GÜVENLİĞİ İÇİN YÜKSEK KALİTE

Kastamonu Tonbullar Hazır Beton Şirketi sahibi Yücel Tonbul, KGS Uygunluk Belgesi, CE ve G İşaretleri sahibi olmalarının ana nedenleri arasında hizmet gösterdikleri hazır beton sektöründe, ana prensiplerinin insan güvenliği ve yüksek kalitenin yer alması olduğunu söyledi. Yücel Tonbul yaptığı açıklamasında, özellikle Kastamonu gibi deprem tehlikesi taşıyan illerde beton kalitesinin çok yüksek olması gerektiğini, aldıkları KGS Uygunluk Belgesi ve G İşareti ile de ürettikleri hazır beton kalitesinin ve beton santralleri ile taş ocaklarının da kalitesinin tescillenerek uluslararası standartlarla sahip olunduğunun gösterildiğini belirtti. Tonbul, Kastamonu’da ve bölgede G İşareti sahibi ilk isimlerden biri olmalarının gurur verici olduğunu da sözlerine eklerken, şirketlerinin kendi alanlarında her zaman önde olması ve hizmet kalitesini en üstte tutması için daha çok çaba sarf edeceklerini de belirtti.

(CİHAN)